Zwycięzcy wyborów Polaka Roku 2018 w Holandii

W trakcie uroczystej gali w Studiu w Aalsmeer w piątek 23 listopada, poznaliśmy zwycięzców szóstej edycji konkursu na Polka Roku w Holandii.
Zwycięzcy w sześciu kategoriach zostali wyłonieni przez Kapitułę, a nagrodę Publiczności przyznano na podstawie głosowania internetowego.
W głosowaniu przez stronę www.polonus.nl oddano ponad 5000 głosów.

Podczas uroczystej Gali w Studio’s Aalsmeer w sobotę 23 listopada ogłoszono zwycięzców konkursu na Polaka Roku w Holandii - Polonus 2018.

Zwycięzcy zostali ogłoszeni w kategoriach: Młody Polak Sukcesu, Biznes, Nauka i Technika, Kariera, Kultura, Honorowy Polonus oraz Nagroda Publiczności.


Laureaci: 

  • Ewelina Rogalska - Młody Polak Sukcesu / Pool van het jaar - Succesvolle Jonge Pool
  • Kamil Piasecki - Biznes / Pool van het jaar - Business
  • Dorota Kurowicka - Nauka i Technika / Pool van het jaar - Wetenschap en Techniek
  • Agnieszka Gradek - Kariera / Pool van het jaar - Carrière
  • Dorota Konarska – Nagroda Publiczności / Pool van het jaar - Publiekprijs
  • Emil Szarkowicz – Kultura / Pool van het jaar - Cultuur
  • Ivo Rigter – Honorowy Polonus / Pool van het jaar - Ere Polonus
 

Kapituła jest niezwykle dumna z nominacji 34 kandydatów, którzy w indywidualny sposób szeroko wspierają społeczeństwo holenderskie.

Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników 
Virtualia ART nominował w tym roku Hanna Grosfeld-Buda - Buda Staging i Klaudiusz Rogowiec P-TV.NL
Dziękujemy za polonijna postawę, charyzmę oraz kultywowanie tradycji polskich, ale również współpracę z holenderskimi Organizacjami. 

Pan Richard Dudkiewicz  poolsonline.nl  poniderlandzku.nl jeden z pierwszych współ'inicjatorów Gali Polak Roku w Królestwie Niderlandów, otrzymał Statuetkę oraz Wyróżnienie za działalność i współpracę MIEDZY'narodową, dialog polsko-holenderski, na niwie kultury, rozwoju i nauki języków polskiego oraz holenderskiego od Zarządu MS AADP Virtualia ART.

Wybory Polaka Roku, zainicjowane przez Fundację Polonus, mają na celu nie tylko wspieranie pozytywnego wizerunku Polaków w Holandii,
ale również pokazanie, jak cenni dla społeczeństwa holenderskiego są Polacy.


Oficjalnie w Holandii mieszka ponad 150 tysięcy Polaków, wśród nich wielu biznesmenów, pracowników czasowych, naukowców i artystów.
Wielu z nich aktywnie działa jako wolontariusze w holenderskim społeczeństwie. W Holandii wykorzystują swoje umiejętności, ciężko pracując dokładając swoją cegiełkę w naszym społeczeństwie.

Aby zdolności te docenić i przedstawić szerokiej publiczności, oraz pokazać jak jesteśmy z nich dumni, organizujemy corocznie wybory Polaka Roku – mówi Hanna Hummel, przewodnicząca Fundacji Polonus.

Główny sponsor gali, Axell Employment z Tilburga także pozytywnie ocenia fakt, że Polonia holenderska w ten właśnie sposób jest w centrum uwagi i ukazywany jest jej ogromny wkład.
Tom van der Vorst, dyrektor Axell Employment: "Silna ekonomicznie pozycja Holandii, pokaźny wzrost ekonomiczny i ilość powstałych miejsc pracy nie byłyby możliwe bez udziału Polaków tu mieszkających i przyjeżdżających do Holandii".